Máy vặt lông gà đường kính 55cm
6,000,000đ
Máy vặt lông gà đường kính 60cm
7,300,000đ