Máy thái thịt tươi sống QX-250 dao 3.5
8,500,000đ
Máy thái thịt tươi sống JY-TD105 (2mm)
7,400,000đ
Máy thái thịt tươi sống DQ7F-2.2KW
10,500,000đ
Máy thái thịt tươi sống DQ7-2.2kw ( không dao)
10,500,000đ
Máy thái thịt tươi sống RDQJ-01
11,500,000đ
Máy thái thịt tươi sống DQ1 - 2.5mm
11,500,000đ
Máy thái thịt tươi sống DQ7-2,5
10,500,000đ
Máy thái thịt tươi sống DQ7- 3,5
11,500,000đ
Máy thái thịt tươi sống JZ 2.5
17,500,000đ
Máy thái thịt tươi sống QX-250 dao 2.5
8,500,000đ
Máy thái thịt tươi sống QH-400
10,500,000đ
Máy thái thịt tươi sống YDTS-85-2mm
3,300,000đ
Máy thái thịt tươi sống JZ2.8mm
18,000,000đ
Máy thái thịt tươi sống ZQ180
39,000,000đ
Máy thái thịt tươi sống DQ1 - 3.5mm
11,000,000đ
Máy thái thịt tươi sống JZ 2.0
18,000,000đ
Máy thái thịt tươi sống TTM-605 (2.5mm)
4,000,000đ
Máy thái thịt tươi sống QX-250
8,500,000đ
Máy thái thịt tươi sống 2 cửa SS-80
4,500,000đ
Máy thái thịt tươi sống SS-70-5mm
2,500,000đ