Máy thái thịt công nghiệp 2 khe CHYD-2SB
33,000,000đ
Máy thái thịt công nghiệp 4 khe CHYD-4SB
55,000,000đ
Máy thái thịt TC-300
14,500,000đ
Máy thái thịt đông lạnh TC360
50,000,000đ
Máy thái thịt đông lạnh công nghiệp QP-6
55,000,000đ
Máy thái thịt đông lạnh công nghiệp QP-4
48,000,000đ
Máy thái thịt đông lạnh công nghiệp QP-2
35,000,000đ
Máy thái thịt đông lạnh SL-350B
50,000,000đ
Máy thái thịt đông lạnh SL300B
24,500,000đ
Máy thái thịt đông lạnh tự động SL-300E
19,300,000đ
Máy thái thịt đông lạnh 300ES
9,000,000đ
Máy thái thịt đông lạnh 250ES
6,000,000đ