Máy tạo viên cải tiến có nồi nước xoay QTS-TV04
22,000,000đ
Máy tạo viên thịt, cá có lắp biến tần QTS-TV03
20,500,000đ
Máy tạo viên mini để bàn ONK-250 (có biến tần điều chỉnh nhanh chậm)
9,600,000đ
Máy tạo viên (biến tần) TJ-280L
18,500,000đ
Máy tạo viên để bàn có biến tần VM-50
10,600,000đ
Máy tạo viên Yuzhong YD-280L
15,000,000đ