Bộ lược máy thái thịt RDQJ-01 (2.0mm)
850,000đ
Bộ lược máy thái thịt RDQJ-01 (7mm)
850,000đ
Bóng nhiệt BN-310 dùng cho máy co màng
Bộ lược máy thái thịt RDQJ01(DQ7,DQ7F)-3.0
850,000đ
Tụ tròn 20 MF
200,000đ
Tụ tròn 10MF
200,000đ
Động cơ bàn đẩy máy thái thịt SL300E
3,500,000đ
Bánh răng đồng máy thái thịt SL300E
1,050,000đ
Lược máy thái thịt SS-70 (2.0mm)
650,000đ
Lược máy thái thịt SS-70 (1.8mm)
650,000đ
Mạch điện tử của dao máy thái thịt 300ES
1,500,000đ
Lược máy thái thịt RDQJ-01 10mm
850,000đ
Dao máy thái thịt công nghiệp 4 cửa (460x130x13mm)
4,000,000đ
Cảm biến C-Lin LJA12M-5N1
500,000đ
Bánh răng máy thái thịt SL-300B
Động cơ dao máy thái thịt 300ES
3,500,000đ
Động cơ đẩy thịt máy thái thịt đông lạnh SL-300B
3,500,000đ
Động cơ đẩy thịt máy thái thịt đông lạnh SL-300E
3,500,000đ
Động cơ dao máy thái thịt đông lạnh SL-300B
3,500,000đ
Phớt nhựa máy xay giò biến tần 20kg
100,000đ